• (044) 272-05-35
 • Київ, вул. Січових стрільців, 1-5

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ХУДОЖНІХ ВИСТАВОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ

 1. Дирекція виставок Національної спілки художників України проводить художні виставки згідно з планом, який затверджується секретаріатом НСХУ.
 2. План виставкової діяльності складається переважно за такими напрямками:
  • всеукраїнські тематичні виставки;
  • всеукраїнські виставки за видами образотворчого мистецтва;
  • виставки обласних організацій Національної спілки художників України;
  • персональні та групові виставки;
  • зарубіжні та міжнародні художні виставки;
  • виставки, які організуються сумісно з іншими творчими спілками (архітекторів, дизайнерів, фотохудожників, рекламістів);
  • художні ярмарки, аукціони, виставки-продажі.
 3. Дирекція виставок складає проект плану виставкової діяльності за письмовими заявками, що надходять до Дирекції. Цей план затверджується секретаріатом НСХУ.
 4. Заявка на проведення виставки на наступний рік подається до Дирекцію виставок НСХУ до листопада поточного року. Заявки на проведення персональних та групових виставок подаються лише після узгодження з обласними та міськими організаціями НСХУ.
 5. Встановлюється така тривалість виставок:
  • всеукраїнських, зарубіжних - 15-20 днів;
  • персональних, обласних, групових - 10-15 днів.
 6. Для проведення всеукраїнських виставок Національною спілкою художників України формується організаційна комісія, яка розробляє концепцію конкретної виставки, її експозиційне і інформаційно-рекламне представлення.
 7. Організаційна комісія формується не менш ніж за 2 місяці до відкриття виставки.
 8. Для відбору робіт на всеукраїнські виставки Національною спілкою художників України створюється виставковий комітет. Виставковий комітет здійснює відбір творів згідно з розробленою концепцією та з урахуванням експозиційних можливостей залів.
 9. Дотримання регламенту і терміну роботи виставкому забезпечує Дирекція виставок НСХУ.
 10. Доставку художніх творів на виставку та їх повернення виконують експоненти або обласні організації НСХУ та Київська організація НСХУ за свої кошти.
 11. Під час проведення виставки та протягом 2 місяців після її закінчення Дирекція виставок НСХУ несе повну матеріальну та юридичну відповідальність за твори, відібрані виставкомом для експозиції.
 12. План виставок та порядок проведення тієї чи іншої виставки доводиться до відома дирекції Центрального будинку художника. Дирекція ЦБХ повинна сприяти здійсненню виставкової діяльності Дирекції виставок НСХУ.
 13. Інформаційно-рекламне забезпечення виставок:
  • інформування потенційних учасників про виставки, які готуються, про їх тематику, терміни і порядок проведення здійснюється Дирекцією виставок сумісно з Національною спілкою художників України;
  • розповсюдження повідомлень про виставки у засобах масової інформації здійснюється Дирекцією виставок сумісно з Національною спілкою художників України;
  • розповсюдження запрошень та афіш здійснюється Дирекцією виставок сумісно з Національною спілкою художників України;
  • продаж буклетів/каталогів на виставках здійснюється Дирекцією виставок НСХУ;
  • рекламне оформлення виставок у приміщенні і перед ЦБХ здійснюється Дирекцією виставок НСХУ при узгодженні з дирекцією ЦБХ.
 14. Виготовлення запрошень, афіш, буклетів і каталогів до виставок, випуск інформаційного бюлетеня про виставки, запрошення теле- та радіокомпаній здійснюється Дирекцією виставок за рахунок замовників конкретної виставки згідно угоди.
 15. Додаткові послуги (теле-, відеоапаратура, додаткове освітлення, додаткове виставкове обладнання, виготовлення інформаційного щита, етикетаж, витратні матеріали тощо), надаються Дирекцією виставок за рахунок замовників конкретної виставки згідно угоди.
 16. Взаємовідносини між Дирекцією виставок, обласними організаціями НСХУ та Київською організацією НСХУ по проведенню виставок будуються на госпрозрахункових засадах.
 17. Орендна плата за проведення виставок встановлюється:
  • всеукраїнські виставки та виставки обласних організацій НСХУ - безкоштовно;
  • додаткові всеукраїнські тематичні виставки – на комерційних засадах згідно з концепцією кожної конкретної виставки;
  • персональні, групові художні виставки (для членів НСХУ) - 3 грн. за 1 м2 в день;
  • комерційні виставки - 5-10 грн. за 1 м2 в день.
 18. В окремих випадках орендна плата за проведення виставок здійснюється художніми творами. Відбір та оцінка цих художніх творів здійснюється художньо-експертною радою Національної спілки художників України.
 19. В разі видання каталогів всеукраїнських художніх виставок, Дирекція виставок НСХУ збирає з учасників добровільні внески на репродукування їх творів.
 20. За дорученням Секретаріату Національної спілки художників України Дирекція виставок НСХУ забезпечує роботу комісії мистецтвознавства та критики по обговоренню виставки.

Завантажити положення у форматі Word