• (044) 272-05-35
  • Київ, вул. Січових стрільців, 1-5
Головна » Архів » І Всеукраїнська виставка «Сучасне "мистецтво вогню" України»

І Всеукраїнська виставка «Сучасне "мистецтво вогню" України»

І Всеукраїнська виставка «Сучасне "мистецтво вогню" України»
16 січня - 8 лютого
Девіз: «Емансипація, реформа, новація»

Критерії: Образно-пластична новітність, художня якість рукотворності

Основні напрямки:
· Об’ємно-просторова пластика, панно, станково-декоративні композиції, декоративні посудини, арт-об’єкти для оздоблення архітектурного простору в матеріалах кераміки, скла, металу.
· Експериментальні пошуки засобами художньої виразності сучасного «мистецтва вогню» в різноманітних авторських стилях і техніках ліпленої та гончарної кераміки, гутного скла, вітража, художнього металу.

Концепція виставки:
Декоративне мистецтво є важливою складовою творчого потенціалу візуального мистецтва України початку ХХІ століття. Його левова частка належить ділянці «мистецтва вогню», що включає в себе такі види як художня кераміка, скло, метал.
Термін «мистецтво вогню» (від франц. «Groupe des arts du feu») народився і поширився у Франції століття тому в добу стилю модерн (1886-1914) – в період тріумфу декоративного мистецтва в Західній і Східній Європі, зокрема в Україні. Переможне сходження декоративного мистецтва відбувалось завдяки тяжінню модерну – цього останнього з великих європейських стилів – до синтезу мистецтв. І саме за доби модерну в Україні, як і в усіх європейських країнах, почали створюватися мистецькі раритети в галузі декоративної кераміки, скла, металу, в яких стиралися межі між скульптурою й утилітарним предметом, пластикою і ужитковим мистецтвом.
Гадаємо, що межа ХІХ-ХХ ст. з її змішуванням епох і культур, колажем декадансу й інтелектуального мистецтва, якою була доба модерну, певною мірою перегукується з міксованим і суперечливим в естетично-культурному відношенні зламом ХХ-ХХІ ст.
Вивчення історії мистецтва «повороту століть» дає змогу провести певні паралелі. Наприклад, готовність художників, дизайнерів, архітекторів, декораторів доби модерну і аналогічна здатність майстрів «мистецтва вогню» кінця ХХ – початку ХХІ ст.ст. до сміливого прийняття нетривіальних форм і мотивів, що випереджують розуміння сучасників.
У 1990-х – 2010-х роках у творчості провідних українських митців «мистецтва вогню» позначився новий виток тріади, проголошеної стилем модерн «емансипація, реформа, інновація». Кожен з них дуже індивідуально у своєму авторському стилі вирішує завдання свого часу, поставлене колосами епохи модерну, що полягало в постійному занурюванні в нескінченне багатоманіття форм і барв, втілених у неповторних пластичних образах в матеріалах кераміки, скла, металу.
Найважливішою особливістю сучасного «мистецтва вогню» (кераміки, скла, металу), яке багато в чому на зламі ХХ-ХХІ ст.ст. визначає обличчя професійного декоративного мистецтва України, є прихильність до збереження в цій царині найкращих національних мистецьких традицій і, водночас, активне спрямування до новітніх образно-пластичних та технічних експериментів. Ці принципи вважалися пріоритетними для українських майстрів, починаючи від доби модерну, яка визначалась спалахом пошуків архітекторів спільно з художниками українського національного стилю і творення «нового мистецтва» початку століття.
Попри всі проблеми як в українській культурі, так і в суспільстві сьогодні українське «мистецтво вогню» з притаманними йому найкращими якостями як народного, так і професійного мистецтва минулих епох, можна позиціонувати як вдалий сплав традиційних і новаційних ідей, адаптований до сучасного європейського художнього процесу, завдячуючи чому це мистецтво може гідно презентувати Україну на усіх світових рівнях.
У виставці беруть участь провідні майстри сучасного "мистецтва вогню" Києва, Львова, Полтави, Харкова, Донецька, Черкас, Хмельницького, Луцька, Ужгорода, Тернополя, Чернівців, а також молоді творці з усієї України

Автор ідеї, організатор виставки:
Балибердін Володимир Іванович голова секції декоративно-прикладного мистецтва КО НСХУ

Автор концепції виставки, куратор-координатор:
Чегусова Зоя Анатоліївна член НСХУ, президент Української секції Міжнародної асоціації арт-критики АІСА, н.с. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка

Куратор розділу «Художня кераміка»:
Галенко Марко Анатолійович член НСХУ, член секції декоративно-прикладного мистецтва КО НСХУ

Куратор розділу «Художнє скло»:
Кадочников Станіслав Петрович член НСХУ, член секції декоративно-прикладного мистецтва КО НСХУ

Куратор розділу «Художній метал»:
Балибердін Володимир Іванович член НСХУ, голова секції декоративно-прикладного мистецтва КО НСХУ